Pompy ciepła

Przeznaczeniem pompy ciepła jest pozyskanie energii ze środowiska, jej transformacja, transport i przekazanie ciepła do instalacji grzewczej. Jest to tzw. przesłanie energii ze źródła dolnego do górnego, zapewniające właściwą temperaturę wewnątrz budynku.

Zastosowanie tego systemu jest zbliżone do funkcjonowania kotła gazowego lub urządzenia zasilanego innym paliwem stałym, z tą różnicą, że pompa ciepła pozyskuje energię ze środowiska naturalnego i przetwarza ją na użytek instalacji centralnego ogrzewania i do podgrzania wody.

Jest to urządzenie bezobsługowe, w związku z czym nie trzeba ponosić wysokich kosztów eksploatacyjnych oraz zapewniać dodatkowego miejsca na przechowywanie opału. Najczęściej znajduje ono zastosowanie w domach i budynkach modernizowanych.

 

Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła podzielone są ze względu na rodzaj źródła. Dolne oznacza miejsce, skąd pobierana jest energia – może to być powietrze, grunt czy też wody podziemne. Górne natomiast to tak zwane emitery ciepła, czyli punkty, do których oddawane jest nagromadzone ciepło, np. kaloryfery czy ogrzewanie podłogowe.

Uwzględniając różne rodzaje dolnego źródła, pompy możemy podzielić na 3 rodzaje:

  • pompy ciepła gruntowe;
  • pompy ciepła typu woda;
  • pompy ciepła typu powietrze-woda;

 

Z uwagi na to, że jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska i ograniczające emisję zanieczyszczeń, możemy uzyskać spore dofinansowanie inwestycji.